top of page

“אוריגמי טאלנט”- תוכנית העשרה וחוויה דיגיטלית, מאושרת על ידי משרד החינוך לפעילות בבתי הספר, מעניקה לתלמידי יסודי
(כיתות א'-ו') כלים מנטליים לשיפור הלמידה ולחיים טובים

תוכנית העשרה חינוכית דיגיטלית חדשה לתלמידי בית ספר יסודי, שמועברת במסגרת פעילות קבועה בבית הספר, חושפת אותם לעולם האוריגמי הקסום, וחשוב מכך -

דרך היצירה ותחושת ההצלחה הם מקבלים כלים ומיומנויות לחיים, בונים בטחון עצמי, הערכה עצמית, תחושת הצלחה, אופטימיות, ועוד הרבה כלים שמשתלבים עם חדוות היצירה.

bottom of page